VIVID (VVD): Raport półroczny Vivid Games Spółka Akcyjna w restrukturyzacji Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:16 440,568 335,953 701,741 944,02
Przychody ze sprzedaży14 011,175 089,373 154,751 186,89
Koszt wytworzenia na własne potrzeby2 429,393 246,58547,00757,13
Koszty działalności operacyjnej-14 126,44-8 936,73-3 180,70-2 084,13
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej2 274,38-351,36512,10-81,94
Całkowite dochody ogółem1 886,55-982,15424,77-229,05
EBITDA4 373,992 078,46984,84484,72
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 145,802 159,471 158,62503,61
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 364,25-3 936,66-532,33-918,06
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-169,262 573,63-38,11600,19
Stan środków pieniężnych na koniec okresu5 252,622 609,631 182,68608,59
Zysk na jedną akcję podstawowy 0,06-0,030,01-0,01
Zysk na jedną akcję rozwodniony 0,06-0,030,01-0,01
Zwykły w zł1 886,55-982,15424,77-229,05
Rozwodniony w zł1 886,55-982,15424,77-229,05
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej1 886,55-982,15424,77-229,05
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 886,55-982,15424,77-229,05
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt29 632 08129 632 08129 632 10029 646 100
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt29 632 08129 632 08129 632 10029 646 100
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa trwałe33 363,9933 177,607 470,677 790,91
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży820,86922,16183,80216,55
Aktywa obrotowe9 956,185 237,572 229,331 229,91
Aktywa razem44 141,0339 337,339 883,809 237,37
Kapitał własny18 281,2816 394,744 093,433 849,89
Kapitał podstawowy2 974,342 974,34666,00698,45
Zobowiązania długoterminowe w tym:7 687,019 681,211 721,232 273,38
Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:18 172,7413 261,384 069,133 114,10
Dłużne papiery wartościowe10 590,0510 569,832 371,262 482,05
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:16 440,568 335,953 701,741 944,02
Przychody ze sprzedaży14 011,175 089,373 154,751 186,89
Koszt wytworzenia na własne potrzeby2 429,393 246,58547,00757,13
Koszty działalności operacyjnej-14 123,35-8 935,52-3 180,00-2 083,84
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej2 277,47-350,15512,79-81,66
Całkowite dochody ogółem1 887,26-980,23424,93-228,60
EBITDA4 437,382 079,67999,12485,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 148,341 488,481 159,20347,13
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 364,25-3 264,30-532,33-761,26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-169,262 573,58-38,11600,18
Stan środków pieniężnych na koniec okresu5 238,462 607,431 179,49608,08
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)0,06-0,030,01-0,01
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)0,06-0,030,01-0,01
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.29 632 14028 950 40029 632 14028 950 400
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.29 632 14028 950 40029 632 14028 950 400
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa trwałe33 546,9033 360,517 511,627 833,86
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży820,86922,16183,80216,55
Aktywa obrotowe9 982,375 260,702 235,191 235,34
Aktywa razem44 350,1339 543,379 930,629 285,75
Kapitał własny18 324,4716 437,224 103,113 859,86
Kapitał podstawowy2 974,342 974,34666,00698,45
Zobowiązania długoterminowe, w tym:7 687,019 681,211 721,232 273,38
Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:18 338,6513 424,944 106,283 152,50
Dłużne papiery wartościowe10 590,0510 569,832 371,262 482,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »