Reklama

VRG (VRG): Raport półroczny VRG Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
WYBRANE DANE FINANSOWEZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 484 649 353 446 113 024 82 426
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 334 21 107 6 374 4 922
Zysk (strata) brutto 25 312 18 040 5 903 4 207
Zysk (strata) netto 21 470 14 218 5 007 3 316
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 323 -2 018 -309 -471
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 278 -7 477 -1 930 -1 744
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-885 10 770 -206 2 512
Przepływy pieniężne netto, razem-10 486 1 275 -2 445 297
Aktywa, razem 1 440 540 792 808 338 791 186 455
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 613 546 232 064 144 296 54 578
Zobowiązania długoterminowe 275 239 81 626 64 732 19 197
Zobowiązania krótkoterminowe 328 053 144 149 77 153 26 846
Kapitał własny 826 994 560 744 194 495 131 878
Kapitał zakładowy 49 122 38 470 11 553 9 048
Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 181 194 964 234 455 840 181 194 964
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 241 505 840 241 505 840 241 505 840 241 505 840
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,08 0,02 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,08 0,02 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,53 3,09 0,83 0,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,42 3,09 0,80 0,73
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE DANE FINANSOWEZE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 300 848 191 000 70 160 44 543
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 936 9 194 3 017 2 144
Zysk (strata) brutto 11 791 8 728 2 750 2 035
Zysk (strata) netto 10 538 6 891 2 458 1 607
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 797 5 563 1 119 1 297
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-564 -2 678 -132 -625
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 972 -788 -3 492 -184
Przepływy pieniężne netto, razem-10 739 2 097 -2 504 489
Aktywa, razem 1 110 137 579 716 261 086 136 340
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 384 960 83 754 90 536 19 698
Zobowiązania długoterminowe 206 154 30 944 48 484 7 278
Zobowiązania krótkoterminowe 171 302 49 161 40 287 11 562
Kapitał własny 725 177 495 962 170 550 116 642
Kapitał zakładowy 49 122 38 470 11 553 9 048
Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 181 194 964 234 455 840 181 194 964
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 241 505 840 181 194 964 241 505 840 181 194 964
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 0,04 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,04 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,09 2,74 0,73 0,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,00 2,74 0,71 0,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »