Reklama

WASKO (WAS): Raport półroczny WASKO SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze / 2014półrocze / 2015półrocze / 2014
Przychody netto ze sprzedaży 206 683 173 552 49 994 41 535
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 523 7 187 3 513 1 720
Zysk (strata) brutto 14 135 7 256 3 419 1 736
Zysk (strata) netto 11 115 5 214 2 689 1 248
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 305 5 078 2 493 1 215
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 455 -30 481 -836 -7 295
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 800 -5 527 -1 161 -1 323
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 337 29 975 1 049 7 174
Przepływy pieniężne netto, razem -3 918 -6 033 -948 -1 444
Dane bilansowe na dzień 30.06.2015 porównywane do stanu na dzień 31.12.201430.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa razem 344 366 328 481 82 101 77 067
Zobowiązania długoterminowe 4 016 20 231 957 4 747
Zobowiązania krótkoterminowe 133 335 107 273 31 789 25 168
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 200 614 192 381 47 829 45 135
Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 187 91 187 21 740 21 394
Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,12 0,06 0,03 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,20 2,11 0,52 0,50
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 162 425 138 153 39 289 33 063
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 276 4 712 1 760 1 128
Zysk (strata) brutto 6 312 2 800 1 527 670
Zysk (strata) netto 4 887 2 676 1 182 641
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 860 -31 178 -934 -7 462
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 604 -484 -872 -116
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 957 25 838 2 409 6 184
Przepływy pieniężne netto, razem 2 493 -5 824 603 -1 394
Dane bilansowe na dzień 30.06.2015 porównywane do stanu na dzień 31.12.201430.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa razem 316 655 299 333 75 495 70 228
Zobowiązania długoterminowe 3 194 22 078 761 5 180
Zobowiązania krótkoterminowe 132 923 97 956 31 690 22 982
Kapitał własny 180 538 179 299 43 043 42 066
Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 187 91 187 21 740 21 394
Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,05 0,03 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,98 1,97 0,47 0,46
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »