Reklama

WIELTON (WLT): Raport półroczny WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży814 577 1 326 182 183 410309 277
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 868 59 632 -1 09613 907
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-16 268 56 498 -3 66313 176
Zysk (strata) netto-805 40 368-1819 414
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1 368 40 128 3089 358
Zysk na akcję (PLN; EUR)0,02 0,660,000,16
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)0,02 0,660,000,16
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,44134,2880
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 908 59 702 1 10513 923
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-27 546-49 566-6 202-11 559
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 11 115 9 6232 5032 244
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-11 523 19 759-2 5954 608
Średni kurs PLN/EUR w okresie XX4,44134,2880
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
Bilans30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa1 363 3691 397 778 305 277328 232
Zobowiązania długoterminowe373 996383 669 83 74390 095
Zobowiązania krótkoterminowe586 518610 685 131 330143 404
Kapitał własny402 855403 425 90 20594 734
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej378 725377 096 84 80288 551
Kurs PLN/EUR na koniec okresuXX4,46604,2585
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży364 399 592 015 82 048 138 063
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 147 36 859 -709 8 596
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-7 520 32 928 -1 693 7 679
Zysk (strata) netto6 725 25 783 1 514 6 013
Liczba akcji w szt.60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR)0,11 0,43 0,030,10
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR)0,11 0,43 0,030,10
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,44134,2880
Rachunek przepływów pienieżnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej23 021-1 2205 183-285
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 098-35 802 -5 651-8 349
Środki pieniężne netto z działalności finansowej7 592 33 7691 709 7 875
Przepływy pieniężne netto razem5 515-3 2531 242-759
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,44134,2880
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
Bilans30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa981 187 978 799219 702 229 846
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania640 649640 138 143 450 150 320
Zobowiązania długoterminowe255 570 245 100 57 226 57 555
Zobowiązania krótkoterminowe362 153 373 906 81 091 87 802
Kapitał własny340 538338 661 76 251 79 526
Kapitał zakładowy12 075 12 075 2 704 2 836
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,64 5,61 1,261,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,64 5,61 1,261,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w złX 0,25 X 0,06
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,46604,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »