Reklama

WIRTUALNA (WPL): Raport półroczny WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015
Przychody ze sprzedaży189 217145 27443 19535 140
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej36 82527 0718 4076 548
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem27 49613 4506 2773 253
Zysk / (strata) netto 20 9949 6004 7932 322
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej21 3419 1274 8722 208
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)28 252 78225 893 18528 252 78225 893 185
Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR)0,760,350,170,08
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015
Przepływy netto z działalności operacyjnej51 39727 09011 7336 529
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-54 501-35 675-12 442-8 599
Przepływy netto z działalności finansowej-8 75159 952-1 99814 450
Przepływy pieniężne netto razem-11 85551 367-2 70612 381
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.201631.12.201530.06.201631.12.2015
Aktywa razem801 372749 879181 081175 966
Aktywa trwałe688 885638 195155 663149 758
Aktywa obrotowe112 487111 68425 41826 208
Zobowiązania długoterminowe324 789293 42673 39068 855
Zobowiązania krótkoterminowe107 95298 87424 39323 202
Kapitał własny368 631357 57983 29783 909
Kapitał zakładowy1 4131 413319332
Udziały niedające kontroli16 03115 6763 6223 679
Liczba akcji (w szt.)28 252 78228 252 78228 252 78228 252 782
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)13,0512,662,952,97
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015
Przychody ze sprzedaży4 482 2 574 1 023 623
Zysk /(strata) na działalności operacyjnej (1 089) (4 672) (249) (1 130)
Zysk /(strata) przed opodatkowaniem4 313 2 229 985 539
Zysk /(strata) netto3 324 1 921 759 465
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)28 252 78225 893 18528 252 78225 893 185
Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR)0,120,070,030,02
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015
Przepływy netto z działalności operacyjnej (2 998) (8 035) (684) (1 944)
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (11 760) (44 870) (2 685) (10 854)
Przepływy netto z działalności finansowej62 108 949 14 26 354
Przepływy pieniężne netto razem (14 696)56 044 (3 355)13 557
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
Aktywa razem492 503 485 974 111 288 114 038
Aktywa trwałe483 515 466 306 109 257 109 423
Aktywa obrotowe8 988 19 668 2 031 4 615
Zobowiązania długoterminowe 10 946 11 998 2 473 2 815
Zobowiązania krótkoterminowe7 699 4 803 1 740 1 127
Kapitał własny473 858 469 173 107 074 110 096
Kapitał podstawowy1 413 1 413 319 332
Liczba akcji (w szt.)28 252 78228 252 78228 252 78228 252 782
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)16,7716,613,793,90
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »