Reklama

ZAMET (ZMT): Raport półroczny ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze / 2016
Wybrane dane finansowe dotyczące Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Przychody netto ze sprzedaży 77 506 109 896 18 248 25 088
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej12 638 3 279 2 976 748
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 762 7 164 -415 1 635
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej12 840 2 915 3 023 665
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 372 8 706 -794 1 987
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej30 206 -36 785 7 112 -8 397
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-22 902 27 720 -5 392 6 328
Przepływy pieniężne netto razem3 932 -359 926 -82
Aktywa razem (*)222 257 329 838 52 587 74 557
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)102 608 223 658 24 277 50 555
Zobowiązania długoterminowe (*)14 760 41 946 3 492 9 482
Zobowiązania krótkoterminowe (*)56 764 127 347 13 431 28 785
Kapitał własny (*)119 649 106 181 28 309 24 001
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*)119 649 106 181 28 309 24 001
Kapitał zakładowy (*)74 144 74 144 17 543 16 759
Liczba akcji (w szt.)105 920 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,12120,02750,02850,0063
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,12120,02750,02850,0063
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,12961,00250,26730,2266
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,12961,00250,26730,2266
Wybrane dane finansowe dotyczące Skróconego Sprawozdania Finansowego Jednostkowego.
Przychody netto ze sprzedaży 57 47485 56913 53119 534
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 13 2266 6283 1141 513
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 8506 710-4351 532
Zysk (strata) netto13 2266 6283 1141 513
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 368-6 397087-1 460
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 182-51 7377 106-11 811
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 96657 575-6 82013 144
Przepływy pieniężne netto razem 1 584-559373-128
Aktywa razem (*)188 063245 27644 49655 442
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)67 127138 06915 88231 209
Zobowiązania długoterminowe (*)14 43241 3803 4159 354
Zobowiązania krótkoterminowe (*)32 00467 5817 57215 276
Kapitał własny (*)120 936107 20828 61424 233
Kapitał zakładowy (*)74 14474 14417 54316 759
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)105 920 000100 392 486105 920 000100 392 486
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,12490,0660,02940,0151
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,12490,0660,02940,0151
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,14181,06790,27010,2414
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »