Reklama

ZAMET (ZMT): Raport półroczny ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 81 268 77 506 19 169 18 248
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 335 12 638 551 2 976
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 707 -1 762 638 -415
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 335 12 840 551 3 023
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 012 -3 372 2 126 -794
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 693 30 206 1 343 7 112
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 890 -22 902 -446 -5 392
Przepływy pieniężne netto razem12 815 3 932 3 023 926
Aktywa razem189 769 194 435 43 509 46 617
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 846 79 251 16 931 19 001
Zobowiązania długoterminowe 11 869 14 400 2 721 3 452
Zobowiązania krótkoterminowe 45 216 35 527 10 367 8 518
Kapitał własny 115 923 115 184 26 578 27 616
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 115 923 115 184 26 578 27 616
Kapitał zakładowy74 144 74 144 16 999 17 776
Liczba akcji (w szt.)105 920 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,02200,12120,00520,0285
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,02200,12120,00520,0285
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,09441,08750,25090,2607
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,09441,08750,25090,2607
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży, w tym: 17 48557 4744 12413 531
- z działalności kontynuowanej 1 77304180
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2812 37972 915
Zysk (strata) z działalności operacyjnej kontynuowanej 89-1 78121-419
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 58713 2263743 114
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 9553682 34887
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 57530 182-6077 106
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 405-28 966-567-6 820
Przepływy pieniężne netto razem 4 9751 5841 173373
Aktywa razem (*)133 796165 26630 67639 624
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*)20 48952 3694 69812 556
Zobowiązania długoterminowe (*)10 65014 4002 4423 452
Zobowiązania krótkoterminowe (*)7 17419 0591 6454 570
Kapitał własny (*)113 307112 89725 97827 068
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*)113 307112 89725 97827 068
Kapitał zakładowy (*)74 14474 14416 99917 776
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)105 920 000105 920 000105 920 000105 920 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,01500,12490,00350,0294
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,01500,12490,00350,0294
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,06971,06590,24530,2555
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*)1,06971,06590,24530,2555
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »