Reklama

KOGENERA (KGN): Raport półroczny ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze /2012półrocze / 2013półrocze /2012
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.06.2013 i 01.01-30.06.2012
Przychody ze sprzedaży 503 500 569 402 119 483 134 784
Przychody z tytułu rekompensat KDT 81 301 9 663 19 293 2 287
Zysk na działalności operacyjnej 150 009 104 251 35 598 24 677
Zysk przed opodatkowaniem 143 886 97 057 34 145 22 974
Zysk netto na działalności kontynuowanej 116 687 75 849 27 690 17 954
Strata netto na działalności zaniechanej- (1 167)- (276)
Zysk netto 116 687 74 682 27 690 17 678
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 115 442 73 732 27 395 17 453
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 245 950 295 225
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł / EUR) 7,75 4,95 1,84 1,17
Pozostałe całkowite dochody- - - -
Całkowite dochody 116 687 74 682 27 690 17 678
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.06.2013 i 01.01-30.06.2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 269 106 273 392 63 860 64 715
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(50 321)(40 252)(11 941)(9 528)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(168 037)(128 871)(39 876)(30 505)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2013 i 31.12.2012
Aktywa trwałe 1 409 190 1 438 536 325 509 351 876
Aktywa obrotowe 384 928 410 742 88 914 100 470
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 378- 87-
Aktywa razem 1 794 496 1 849 278 414 510 452 346
Zobowiązania długoterminowe 335 354 258 957 77 464 63 343
Zobowiązania krótkoterminowe 224 336 471 237 51 819 115 268
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 229 389 1 113 947 283 976 272 478
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 5 417 5 137 1 251 1 257
Kapitał własny razem 1 234 806 1 119 084 285 227 273 735
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 82,87 75,11 19,14 18,37
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.06.2013 i 01.01-30.06.2012
Przychody ze sprzedaży 315 886 338 666 74 961 80 166
Zysk na działalności operacyjnej 50 853 27 211 12 068 6 441
Zysk przed opodatkowaniem 108 393 84 909 25 722 20 099
Zysk netto 98 808 77 005 23 448 18 228
Pozostałe całkowite dochody- - - -
Całkowite dochody 98 808 77 005 23 448 18 228
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.06.2013 i 01.01-30.06.2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 221 064 146 274 52 459 34 625
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(38 482)(27 646)(9 132)(6 544)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(182 333)(116 932)(43 268)(27 679)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2013 i 31.12.2012
Aktywa trwałe 1 111 910 1 129 220 256 840 276 214
Aktywa obrotowe 199 001 294 756 45 967 72 099
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 378- 87-
Aktywa razem 1 311 289 1 423 976 302 894 348 313
Zobowiązania długoterminowe 101 169 103 683 23 369 25 362
Zobowiązania krótkoterminowe 177 952 386 933 41 105 94 645
Kapitał własny 1 032 168 933 360 238 420 228 306
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »