Reklama

KOGENERA (KGN): Raport półroczny ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z innych całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.06.2015 i 01.01-30.06.2014
Przychody ze sprzedaży 518 893 463 073 125 515 110 825
Przychody z tytułu rekompensat KDT 6 776 10 304 1 639 2 466
Zysk na działalności operacyjnej 121 400 58 146 29 366 13 916
Zysk przed opodatkowaniem 116 149 54 879 28 095 13 134
Zysk netto na działalności kontynuowanej 93 053 44 521 22 509 10 655
Zysk netto na działalności zaniechanej- 10 913- 2 612
Zysk netto 93 053 55 434 22 509 13 267
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 92 249 55 088 22 314 13 184
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 804 346 195 83
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 6,19 3,70 1,50 0,88
Pozostałe całkowite dochody- - - -
Całkowite dochody 93 053 55 434 22 509 13 267
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 01.01.-30.06.2015 i 01.01-30.06.2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 262 470 157 077 63 489 37 592
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(146 942)(92 179)(35 544)(22 061)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 121(51 190) 271(12 251)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2015 i 31.12.2014
Aktywa trwałe 1 689 358 1 631 474 402 765 382 768
Aktywa obrotowe 414 633 440 641 98 854 103 381
Aktywa razem 2 103 991 2 072 115 501 619 486 149
Zobowiązania długoterminowe 574 835 538 408 137 048 126 318
Zobowiązania krótkoterminowe 192 984 288 975 46 010 67 798
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 333 764 1 241 515 317 987 291 278
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 2 408 3 217 574 755
Kapitał własny razem 1 336 172 1 244 732 318 561 292 033
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 89,68 83,54 21,38 19,60
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego rachunku zysków lub strat oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z innych całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.06.2015 i 01.01-30.06.2014
Przychody ze sprzedaży 303 020 291 468 73 298 69 755
Zysk na działalności operacyjnej 53 642 26 418 12 975 6 322
Zysk przed opodatkowaniem 152 939 201 656 36 995 48 261
Zysk netto 141 952 197 052 34 337 47 159
Pozostałe całkowite dochody- - - -
Całkowite dochody 141 952 197 052 34 337 47 159
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.06.2015 i 01.01-30.06.2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 211 200 138 175 51 087 33 069
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(126 233)(80 665)(30 535)(19 305)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 467)(57 877)(355)(13 851)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2015 i 31.12.2014
Aktywa trwałe 1 391 616 1 339 287 331 780 314 217
Aktywa obrotowe 331 336 288 397 78 994 67 662
Aktywa razem 1 722 952 1 627 684 410 774 381 879
Zobowiązania długoterminowe 255 014 234 281 60 799 54 965
Zobowiązania krótkoterminowe 151 579 218 996 36 138 51 380
Kapitał własny 1 316 359 1 174 407 313 837 275 534
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »