Reklama

KOGENERA (KGN): Raport półroczny ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego rachunku zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres 01.01-30.06.2016 i 01.01.-30.06.2015
Przychody ze sprzedaży 570 335 518 893 130 199 125 515
Przychody z tytułu rekompensat KDT 7 384 6 776 1 686 1 639
Zysk na działalności operacyjnej 143 901 121 400 32 850 29 366
Zysk przed opodatkowaniem 138 091 116 149 31 524 28 095
Zysk netto 112 203 93 053 25 615 22 509
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 111 281 92 249 25 405 22 314
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 922 804 210 195
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 7,47 6,19 1,70 1,50
Inne całkowite dochody- - - -
Całkowite dochody 112 203 93 053 25 614 22 509
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.06.2016 i 01.01.-30.06.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 293 879 262 470 67 088 63 489
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(74 723)(146 942)(17 058)(35 544)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(73 908) 1 121(16 872) 271
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2016 i 31.12.2015
Aktywa trwałe 1 746 822 1 758 163 394 717 412 569
Aktywa obrotowe 479 828 498 346 108 423 116 941
Aktywa razem 2 226 650 2 256 509 503 140 529 510
Zobowiązania długoterminowe 561 476 546 721 126 873 128 293
Zobowiązania krótkoterminowe 277 563 339 937 62 718 79 769
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 385 061 1 366 905 312 973 320 757
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 2 550 2 946 576 691
Kapitał własny razem 1 387 611 1 369 851 313 549 321 448
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 93,13 91,94 21,04 21,57
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego rachunku zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres 01.01-30.06.2016 i 01.01.-30.06.2015
Przychody ze sprzedaży 337 672 303 020 77 085 73 298
Zysk na działalności operacyjnej 66 823 53 642 15 255 12 975
Zysk przed opodatkowaniem 147 980 152 939 33 782 36 995
Zysk netto 135 545 141 952 30 943 34 337
Inne całkowite dochody- - - -
Całkowite dochody 135 545 141 952 30 943 34 337
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.06.2016 i 01.01.-30.06.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 235 431 211 200 53 745 51 087
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(59 432)(126 233)(13 567)(30 535)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(80 642)(1 467)(18 409)(355)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2016 i 31.12.2015
Aktywa trwałe 1 434 166 1 451 459 324 070 340 599
Aktywa obrotowe 347 368 334 679 78 491 78 535
Aktywa razem 1 781 534 1 786 138 402 561 419 134
Zobowiązania długoterminowe 199 620 204 909 45 107 48 084
Zobowiązania krótkoterminowe 223 357 265 092 50 470 62 206
Kapitał własny 1 358 557 1 316 137 306 984 308 844
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »