Reklama

KOGENERA (KGN): Raport półroczny ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017 półrocze / 2018półrocze /2017
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2018-30.06.2018 i 01.01.2017-30.06.2017 (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 519 995 563 475 122 655 132 664
Koszt własny sprzedaży(415 333)(424 158)(97 967)(99 863)
Koszty z tytułu rekompensat KDT(83 672)(29 313)(20 061)(6 901)
Zysk na działalności operacyjnej 19 596 108 466 4 622 25 537
Zysk przed opodatkowaniem 21 520 108 737 5 076 25 601
Zysk netto 16 899 87 871 3 986 20 689
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 445 87 378 4 115 20 573
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym(546) 493(129) 116
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 1,17 5,86 0,28 1,38
Inne całkowite dochody netto- - - -
Całkowite dochody ogółem 16 899 87 871 3 986 20 689
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018-30.06.2018 i 01.01.2017-30.06.2017 (dane przekształcone)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 170 896 219 917 40 310 51 777
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(49 440)(55 158)(11 662)(12 986)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 377)(12 179)(2 919)(2 867)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2018 i 31.12.2017
Aktywa trwałe 1 699 502 1 725 453 389 652 413 688
Aktywa obrotowe 642 243 600 237 147 249 143 911
Aktywa razem 2 341 745 2 325 690 536 901 557 599
Zobowiązania długoterminowe 639 969 558 187 146 728 133 829
Zobowiązania krótkoterminowe 219 103 261 092 50 235 62 598
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 479 454 1 502 239 339 200 360 172
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 219 4 172 738 1 000
Kapitał własny razem 1 482 673 1 506 411 339 938 361 172
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 99,51 101,10 22,81 24,24
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2018-30.06.2018 i 01.01.2017-30.06.2017 (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 322 007 335 510 75 954 78 992
Zysk na działalności operacyjnej 62 346 69 983 14 706 16 477
Zysk przed opodatkowaniem 88 327 105 545 20 834 24 849
Zysk netto 75 867 92 001 17 895 21 661
Inne całkowite dochody netto- - - -
Całkowite dochody ogółem 75 867 92 001 17 895 21 661
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018-30.06.2018 i 01.01.2017-30.06.2017 (dane przekształcone)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 140 921 197 503 33 240 46 500
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(33 516)(6 579)(7 906)(1 549)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(13 162)(11 591)(3 105)(2 729)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2018 i 31.12.2017
Aktywa trwałe 1 378 064 1 408 880 315 954 337 788
Aktywa obrotowe 366 359 316 254 83 996 75 824
Aktywa razem 1 744 423 1 725 134 399 950 413 612
Zobowiązania długoterminowe 157 227 164 229 36 048 39 375
Zobowiązania krótkoterminowe 176 291 185 637 40 419 44 508
Kapitał własny 1 410 905 1 375 268 323 483 329 729
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »