Reklama

ZPUE (PUE): Raport półroczny ZPUE S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów365 590 335 846 80 399 75 619
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 079 25 986 7 934 5 851
Zysk (strata) brutto32 888 23 533 7 233 5 299
Zysk (strata) netto przypadający na Grupę26 365 18 344 5 798 4 130
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 516 14 470 7 371 3 258
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 599 -74 146 -572 -16 695
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 155 65 588 -1 354 14 768
Przepływy pieniężne netto, razem24 762 5 912 5 446 1 331
Liczba akcji (w szt.)1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 18,86 12,50 4,15 2,81
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą18,86 12,50 4,15 2,81
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa, razem (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)739 217 686 358 163 515 148 730
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)412 702 346 469 91 290 75 078
Zobowiązania długoterminowe (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)110 532 95 674 24 450 20 732
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)279 658 226 872 61 860 49 162
Kapitał własny (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)326 515 339 889 72 225 73 652
Kapitał zakładowy (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)12 362 12 362 2 734 2 679
Liczba akcji w szt. (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Wartość księgowa na jedną akcję (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)233,22 242,78 51,59 52,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)233,22 242,78 51,59 52,61
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów372 947 339 766 82 017 76 501
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 421 25 808 8 010 5 811
Zysk (strata) brutto33 224 23 417 7 306 5 273
Zysk (strata) netto26 736 18 232 5 880 4 105
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 769 27 659 7 646 6 228
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 614 -90 204 -575 -20 310
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 168 65 708 -1 356 14 795
Przepływy pieniężne netto, razem25 987 3 163 5 715 712
Liczba akcji (w szt.)1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 19,06 12,99 4,19 2,92
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.19,06 12,99 4,19 2,92
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.0 0 0 0
Aktywa, razem (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)746 839 693 299 165 201 150 234
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)410 779 344 236 90 864 74 594
Zobowiązania długoterminowe (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)110 532 95 674 24 450 20 732
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)277 947 224 873 61 482 48 729
Kapitał własny (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)336 060 349 063 74 336 75 640
Kapitał zakładowy (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)12 362 12 362 2 734 2 679
Liczba akcji w szt. (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)240,04 249,33 53,10 54,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na koniec półrocza 2021 i na koniec roku 2020)240,04 249,33 53,10 54,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »