Reklama

DREWEX (DRE): Raport półroczny 2010 DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 
 półrocze / 2010półrocze / 2009półrocze / 2010półrocze / 2009 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 87610 8372 7162 398 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-306504-76112 
  III. Zysk (strata) brutto-485193-12143 
  IV. Zysk (strata) netto-485193-12143 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3162997966 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2-382-1-84 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-302174-7538 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem1291320 
  IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)24 01122 4495 7925 023 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)13 78510 5123 3252 352 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 2801 669309373 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)11 7888 0242 8431 795 
  XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)10 22611 9372 4672 671 
  XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 5256 5251 5741 460 
  XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 525 0006 525 0006 525 0006 525 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,070,03-0,020,01 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)     
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,571,830,380,41 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)     
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
 

1) Do przeliczenia wartości pozycji Bilansu na EUR zastosowano średnie kursy PLN/EUR ogłaszane przez NBP na dzień bilansowy, tj. dla stanów na dzień 30.06.2010 r. zastosowano średni kurs 4,1458 zł./EUR zgodnie z tabelą nr 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010 r., dla stanów na dzień 30.06.2009 r. zastosowano średni kurs 4,4696 zł./EUR zgodnie z tabelą nr 125/A/NBP/2009 z dnia 30.06.2009 r.
2) Do przeliczenia wartości pozycji Rachunku zysków i strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych zastosowano średnie kursy PLN/EUR obliczone, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. dla okresu I półrocza 2010 przyjęto kurs 4,0042 zł./EUR, dla okresu I półrocza 2009 przyjęto kurs 4,5184 zł./EUR.
3) W prezentowanych okresach sprawozdawczych wszystkie akcje Spółki posiadały równe prawo udziału w zysku netto oraz w okresach tych nie wystąpiło rozwodnienie akcji.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »