Reklama

KPPD (KPD): Raport półroczny 2012 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 
 półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów125 697115 37529 75429 081 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 7704 1711 3661 051 
  III. Zysk (strata) brutto5 1103 3981 210857 
  IV. Zysk (strata) netto4 0842 677967675 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 8451 1851 146299 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 807-3 362-901-847 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 3832 672-327673 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-345495-82125 
  IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)121 390117 17928 48726 530 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)66 76966 64215 66915 088 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)13 91613 8733 2663 141 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)43 40644 36710 18610 045 
  XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)54 62150 53712 81811 442 
  XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 0945 0941 1951 153 
  XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 622 4001 622 4001 622 4001 622 400 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,521,650,600,42 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)     
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)33,6731,157,907,05 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
       
 

Reklama

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 4,2613 zł/euro dla 2012 r. i 4,4168 zł/euro na 30.12.2011 r. (pkt: IX do XIV i XVII).
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca półrocza obrotowego i wynoszącego 4,2246 zł/euro dla 2012 r. i 3,9673 zł/euro dla 2011 r.
Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »