Reklama

SCOPAK (SCO): Raport półroczny 2014 SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2014półrocze / 2013półrocze / 2014półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 84817 8578 3404 238
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 8304801 156114
Zysk (strata) brutto554-3 776133-896
Zysk (strata) netto161-3 00639-713
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 5316 8161 3241 617
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-396-7 678-95-1 822
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 901644-1 412153
Przepływy pieniężne netto, razem-766-218-183-52
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)136 425132 93232 78732 053
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)111 139107 80726 71025 995
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)76 79276 61618 45618 474
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)25 37021 5886 0975 205
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)25 28625 1256 0776 058
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)11 83711 8372 8452 854
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)47 350 00047 350 00047 350 00047 350 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,00-0,060,00-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,00-0,060,00-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,530,530,130,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,530,530,130,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Powyższe dane finansowe za I półrocze 2014 i 2013 roku oraz dane na dzień 31.12.2013r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2014 roku - 4,1609 PLN/EUR i na 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN/EURposzczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do czerwca 2014 roku - 4,1784 PLN/EUR) oraz (od stycznia do czerwca 2013 roku - 4,2140 PLN/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »