Reklama

ECARD (ECD): Raport półroczny 2015 eCARD Spółka Akcyjna

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2015półrocze / 2014półrocze / 2015półrocze / 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 09522 4704 1355 378
Zysk (strata) z działalności operacyjnej77234718783
Zysk (strata) brutto648-128157-31
Zysk (strata) netto648-128157-31
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 753-3 377-1 875-808
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-121-127-29-30
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 903-1 273460-305
Przepływy pieniężne netto, razem-5 971-4 777-1 444-1 143
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)26 93224 9186 4215 846
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)21 63520 2695 1584 755
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 3361 381319324
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)19 43118 0714 6334 240
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 2974 6491 2631 091
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)16 84016 8404 0153 951
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)10 525 00010 525 00010 525 00010 525 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,06-0,010,010,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,06-0,010,010,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,500,440,120,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,500,440,120,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2015 roku: 4,1944 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2014 roku: 4,2623 PLN. 2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku: 4,1341 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku: 4,1784PLN. Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane z bilansu za I półrocze 2014 roku są podawane na 31 grudnia 2014 roku (art. 89 ust.1.pkt 1 RMF GPW).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »