Reklama

SEKO (SEK): Raport półroczny 2015 SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2015półrocze / 2014półrocze / 2015półrocze / 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów61 62958 43814 90713 986
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 4252 700345646
Zysk (strata) brutto1 4462 645350633
Zysk (strata) netto1 1642 135282511
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 4616 3441 0791 518
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 212-1 915-293-458
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 233286-54068
Przepływy pieniężne netto, razem1 0164 7152461 128
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)96 423105 91322 98924 849
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)43 11651 64210 27912 116
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12 01812 7142 8652 983
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)19 38526 4524 6226 206
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)53 30754 27112 70912 733
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)665665159156
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 650 0006 650 0006 650 0006 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,180,320,040,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,180,320,040,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8,028,161,911,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8,028,161,911,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,320,320,080,08
Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu średniego NBP w każdym okresie obliczonego, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem. Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2015 r. – 4,1944 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2014 r. – 4,2623 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2015 r. – 4,1341 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2014 r. – 4,1784 EUR/PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »