Reklama

VIGOSYS (VGO): Raport półroczny 2016 VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2016półrocze / 2015półrocze / 2016półrocze / 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 71213 7092 6743 316
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 8335 3928751 304
Zysk (strata) brutto4 0095 0969151 233
Zysk (strata) netto3 9595 0809041 229
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5583 558127861
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 793-1 466-1 094-355
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 335-3 226-990-780
Przepływy pieniężne netto, razem-8 570-1 134-1 956-274
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)37 81435 3008 5448 416
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 2659 3641 8682 232
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)32088372211
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 2962 226293531
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)29 54925 9366 6776 183
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)729729165174
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)729 000729 000729 000729 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)5,436,971,241,69
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,436,971,241,69
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)40,5335,589,168,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)40,5335,589,168,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Dane finansowe prezentowane z EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad:1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2016 roku: 4,4255 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązujacego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2015 roku: 4,1944 PLN i na dzień 31 grudnia 2015 roku: 4,2615 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku od 30 czerwca 2016 roku: 4,3805 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku: 4,1341 PLN.Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu oblicznay jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane z bilansu w rubryce za I półrocze 2015 są podawane na dzień 31 grudnia 2015 ( art. 87 pkt 7 RMF GPW)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »