Reklama

ODLEWNIE (ODL): Raport półroczny 2017 ODLEWNIE POLSKIE SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów82 72269 93819 47615 966
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 2928 0131 7171 829
Zysk (strata) brutto6 6848 3471 5741 905
Zysk (strata) netto5 2206 5151 2291 487
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 3546 5721 7311 500
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 061-6 791-956-1 550
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 732-1 482-1 114-338
Przepływy pieniężne netto, razem-1 439-1 701-339-338
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)95 24686 35222 53619 512
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)39 05736 2489 2418 191
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)733 65817827
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)29 54920 9646 9914 737
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)56 18950 10313 29511 321
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)30 99630 9967 3337 004
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)20 086 54520 664 12120 086 54520 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,570,710,130,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2,672,420,630,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
W okresie od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na którą składa się 20 664 121 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja.W wyniku nabycia i odsprzedaży akcji własnych w ramach realizowanego Programu Motywacyjny dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji wynoszącą 20 086 545 szt. Średnioważona liczba akcji została obliczona na podstawie liczby akcji w kapitale zakładowym skorygowanej o liczbę akcji zakupionych w lipcu 2016 r. przez Spółkę w ilości 540 000 szt, a nstępnie sprzedanych w maju 2017 r. w ramch realizacji I transzy Programu Motywacyjnego oraz o liczbę 1 000 000 szt. akcji własnych zakupionych w dniu 8 czerwca 2017 r. w celu zabezpieczenia realizacji kolejnej transzy Programu Motywacyjnego, ważonej wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji.Stan akcji na 30.06.2017 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie 19 664 121 szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale zakładowym, tj. 20 664 121 szt. i ilością 1 000 000 szt. akcji zakupionych przez Spółkę w czercu 2017 r., w celu zabezpieczenia realizacji kolejnej transzy Programu Motywacyjnego.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »