Reklama

POLWAX (PWX): Raport półroczny 2017 POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów110 344116 90525 97926 688
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 6579 6632 0382 206
Zysk (strata) brutto8 1539 5781 9202 187
Zysk (strata) netto6 5577 6821 5441 754
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 75919 4323 2394 436
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 411-2 103-2 687-480
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 346-18 577-317-4 241
Przepływy pieniężne netto, razem1 002-1 248236-285
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)164 108139 98438 82831 642
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)70 42252 85416 66211 947
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 1553541 69380
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)55 74243 77213 1899 894
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)93 68687 13022 16619 695
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)515515122116
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)10 300 00010 300 00010 300 00010 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,640,750,150,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,640,750,150,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9,108,462,151,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9,108,462,151,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,001,060,000,24
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »