Reklama

QUERCUS (QRS): Raport półroczny 2017 QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów54 55443 03012 8449 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 79813 6194 1903 109
Zysk (strata) brutto18 24014 0874 2943 216
Zysk (strata) netto14 76311 4103 4762 605
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 79917 3614 4263 963
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-798410-18894
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-28 481-29 992-6 706-6 847
Przepływy pieniężne netto, razem-10 480-12 221-2 467-2 790
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)70 15967 27616 60015 202
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 8477 9762 0931 802
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)421651037
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 4396 1801 7601 396
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)61 31259 30114 50713 400
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 0266 3391 4261 432
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)60 255 35963 391 57360 255 35963 391 573
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,490,360,120,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,490,380,120,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,020,940,240,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,070,980,250,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Wybrane dane finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: -      poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 czerwca 2017 r. w wysokości 1 EURO = 4,2265 zł, 30 czerwca 2016 r. w wysokości 1 EURO = 4,4255 zł,  31 grudnia 2016 r w wysokości 1 EURO = 4,4240 zł -      poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca 2017 r., 30 czerwca 2016 r oraz 31 grudnia 2016 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,2474 zł, 1 EURO = 4,3805 zł i 1 EURO = 4,3757 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »