Reklama

SCOPAK (SCO): Raport półroczny 2017 SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 00538 6647 0648 826
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 501-13 377-589-3 054
Zysk (strata) brutto-6 095-20 107-1 435-4 590
Zysk (strata) netto-6 624-21 829-1 560-4 983
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5845 1541371 177
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0-9090-208
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-431-4 167-101-951
Przepływy pieniężne netto, razem153783618
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)116 753117 57927 62426 578
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)140 142134 34433 15830 367
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)130 536124 99330 88528 253
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-23 389-16 765-5 534-3 790
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)11 83711 8372 8012 676
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 918 7505 918 7505 918 7505 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,12-3,69-0,26-0,84
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,12-3,69-0,26-0,84
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-3,95-2,83-0,93-0,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-3,95-2,83-0,93-0,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Powyższe dane finansowe za I półrocze 2017 i 2016 roku oraz dane na dzień 31.12.2016r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2017 roku - 4,2265 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2016 roku - 4,4240 PLN/EURposzczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do czerwca 2017 roku - 4,2474 PLN/EUR) oraz (od stycznia do czerwca 2016 roku - 4,3805 PLN/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »