Reklama

11BIT (11B): Raport półroczny 2018 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów45 7258 66910 7852 041
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30 1823 0207 119711
Zysk (strata) brutto31 4774787 424112
Zysk (strata) netto24 9162705 87764
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej24 1471 2175 702286
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-20 103-4 463-4 742-1 051
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto, razem4 071-2 655960-625
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)82 29848 65018 86911 664
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 9572 4272 053582
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)763763180180
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 1941 6641 933392
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)73 34146 22316 81511 082
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2292295454
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 287 1992 287 1992 287 1992 287 199
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)11,240,122,650,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)10,610,122,500,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)32,0720,217,564,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)31,2519,697,374,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Wybrane dane finansowe zawarte w poniższych tabelach zostały przeliczone na EURO według poniższych zasad: Pozycje aktywów i pasywów bilansu według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski:·       Kurs na dzień 30 czerwca 2018 roku     - 4,3616 PLN,·       Kurs na dzień 31 grudnia 2017 roku      - 4,1709 PLN Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie.·       Kurs za I półrocze 2018 roku               - 4,2395 PLN,·       Kurs za I półrocze 2017 roku               - 4,2474 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »