Reklama

INDYGO (IDG): Raport półroczny 2018 IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej408-1 02196-240
Zysk (strata) brutto59-15 60614-3 674
Zysk (strata) netto87-15 61621-3 677
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10466725157
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0-6510-153
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-106-485-25-114
Przepływy pieniężne netto, razem-2-469-0-110
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14 27715 5453 2733 678
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 7891 035410245
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 773533407126
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12 48814 5112 8633 433
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 2658 2641 8951 955
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)16 529 18816 529 18816 529 18816 529 188
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,01-0,94-0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,01-0,94-0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,760,880,170,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,760,880,170,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Do przeliczania danych bilansowych użyto kursu średniego PLN/EUR NBP na dzień bilansowy, który na 30/06/2018 wynosił: 4,3616 zł, a na 30/06/2017 wynosił: 4,2265 zł.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływó pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu, tj. dla okresu 01/01-30/06/2018 kurs wynosił: 4,2398 zł, zaś dla okresu 01/01-30/06/2017 kurs wynosił: 4,2474 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »