Reklama

KPPD (KPD): Raport półroczny 2018 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów161 045152 54237 98735 914
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 7393 8772 061913
Zysk (strata) brutto7 7443 7421 827881
Zysk (strata) netto6 1322 8901 446680
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 52213 3724 1333 148
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 567-4 757-1 077-1 120
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-15 415-7 278-3 636-1 713
Przepływy pieniężne netto, razem-2 4601 337-580315
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)152 991152 95535 07736 672
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)72 27878 37316 57118 790
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)20 51320 1724 7034 836
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)38 41346 7918 80711 218
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)80 71374 58218 50517 882
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 0945 0941 1681 221
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 622 4001 622 4001 622 4001 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)3,781,780,890,42
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)49,7545,9711,4111,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy wynoszącego 4,3616 zł/EUR dla 2018 r. i 4,1709 zł/EUR na 29.12.2017 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca obrotowego i wynoszących: 4,2395 zł/EUR dla 2018 r. oraz 4,2474 zł/EUR dla 2017 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »