Reklama

ODLEWNIE (ODL): Raport półroczny 2018 ODLEWNIE POLSKIE SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów99 12582 72223 38119 476
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 5487 2921 5481 717
Zysk (strata) brutto7 0256 6841 6571 574
Zysk (strata) netto5 5155 2201 3011 229
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 0027 3542 1231 731
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 001-4 061-2 359-956
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 503-4 732-1 770-1 114
Przepływy pieniężne netto, razem-8 502-1 439-2 005-339
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)99 80595 24622 88322 536
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)42 43839 0579 7309 241
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 4207355517
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)26 42729 5496 0586 991
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)57 36756 18913 15213 295
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)30 99630 9967 1077 333
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)20 164 12119 664 12120 164 12119 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,520,570,120,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2,832,670,650,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
W okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na którą składa się 20.664.121 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda.Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akci wynoszącą 19.724.395 szt., co wynika ze zmian w stanie posiadanych akcji własnych spowodowanych nabywaniem przez Spółkę a następnie sprzedażą akcji własnych w ramach realizowanegp Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.Stan akcji na 30.06.2018 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie 20.164.121 szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale zakładowym, tj. 20.664.121 szt. i ilością 500.000 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień 30.06.2018 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »