QUERCUS (QRS): Raport półroczny 2018 QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów47 03554 55411 09512 844
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 23517 7983 3584 190
Zysk (strata) brutto14 68618 2403 4644 294
Zysk (strata) netto11 87814 7632 8023 476
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 57818 7993 9104 426
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej382-79890-188
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-99-28 481-23-6 706
Przepływy pieniężne netto, razem16 861-10 4803 977-2 467
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)73 26570 15916 79816 600
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9 1708 8472 1022 093
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)120422810
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 6447 4391 7531 760
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)64 09561 31214 69514 507
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 7276 0261 3131 426
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)57 273 78160 255 35957 273 78160 255 359
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,410,490,100,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,410,490,100,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,121,020,260,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,121,070,260,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Wybrane dane finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: -      poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 czerwca 2018 r. w wysokości 1 EURO = 4,3616 zł, 30 czerwca 2017 r. w wysokości 1 EURO = 4,2265 zł, 31 grudnia 2017 r w wysokości 1 EURO = 4,1709 zł. -      poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca 2018 r., 30 czerwca 2017 r oraz 31 grudnia 2017 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,2395 zł, 1 EURO = 4,2474 zł i 1 EURO = 4,2447 zł)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »