Reklama

TBULL (TBL): Raport półroczny 2018 T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 6064 197850988
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 0942 895494682
Zysk (strata) brutto2 0082 964474698
Zysk (strata) netto1 6142 385381562
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 4384 114811969
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 564-4 611-1 076-1 086
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 19527228264
Przepływy pieniężne netto, razem69-22516-53
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)17 62914 8624 0423 563
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0591 905701457
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0591 905701457
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14 57112 9573 3413 106
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1121122627
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 124 1001 124 1001 124 1001 124 100
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,442,120,340,50
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,442,120,340,50
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12,9611,532,972,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12,9611,532,972,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Dane finansowe zamieszczone w raporcie zostały sporządzone w walucie PLN. Wybrane pozycje bilansu zostały przeliczone na EUR według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Przyjęte kursy wynoszą: - na dzień 30.06.2018 r.: 1 EUR = 4,3616 PLN, - na dzień 31.12.2017 r.: 1 EUR = 4,1709 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego. Przyjęte kursy wynoszą: - za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.: 1 EUR = 4,2395 PLN, - za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.: 1 EUR = 4,2474 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »