Reklama

WISTIL (WST): Raport półroczny 2018 WISTIL SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 0472 633247620
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1542 12636501
Zysk (strata) brutto6 2649 9981 4782 354
Zysk (strata) netto6 1979 5801 4622 255
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8332 554196601
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-219-537-52-126
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0-3 2500-765
Przepływy pieniężne netto, razem614-1 233145-290
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)107 116100 46924 55923 771
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 7342 582398611
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 5282 349350556
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1912214452
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)105 38297 88724 16123 160
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 0005 0001 1461 183
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 000 0001 000 0001 000 0001 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)6,209,581,462,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)105,3897,8924,1623,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Zasady przeliczania danych na EURO:1/ poszczególne pozycje bilansu przeliczono według ustalonego przez NBP na dzień 30 czerwca 2018r średniego kursu wymiany walut tj. 4,3616 zł/EURO oraz dane porównywalne na dzień 30 czerwca 2017r tj. 4,2265 zł/EURO oraz na dzień 31.12.2017r tj. 4,1709 zł/EURO;2/ poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pioeniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią artytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem tj. za I półrocze 2018r 4,2395 zł/EURO i dane porównywalne za I półrocze 2017r 4,2474 zł/EURO;
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »