Reklama

BRASTER (BRA): Raport półroczny 2019 BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3972549360
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-7 520-10 113-1 754-2 385
Zysk (strata) brutto-7 811-10 523-1 822-2 482
Zysk (strata) netto-7 867-10 530-1 835-2 484
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 583-8 831-1 069-2 083
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-91-1 066-21-251
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-544-627-127-148
Przepływy pieniężne netto, razem-5 218-10 524-1 217-2 482
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)47 18063 08111 09614 463
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)26 03324 8146 1235 689
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 7704101 82794
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 05112 8621 4232 949
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)21 14738 2674 9738 774
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)917917216210
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9 168 5749 168 5749 168 5749 168 574
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,86-1,15-0,20-0,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,86-1,15-0,20-0,27
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2,314,170,540,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2,314,170,540,98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane finansowe wykazane w EUR zostały przeliczone według następujących zasad: §   pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu NBP na dzień 30.06.2019 – 4,2520 PLN/EUR, 30.06.2018 – 4,3616 PLN/EUR, na dzień 31.12.2018 – 4, 3000 PLN/EUR; §   pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – po kursie będącym średnią arytmetyczną kursów średnich określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca: za okres 1.01.2019-30.06.2019 – 4,2880 PLN/EUR za okres 1.01.2018-30.06.2018 – 4,2395 PLN/EUR, za okres 01.01.2018-31.12.2018 – 4,2669 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »