BEDZIN (BDZ): Raport półroczny 2019 ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 3861 144323270
Zysk (strata) z działalności operacyjnej68138515991
Zysk (strata) brutto4 9245681 148134
Zysk (strata) netto4 8074651 121110
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 6581 288387304
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej15 0001 6793 498396
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 057-3 500-3 978-826
Przepływy pieniężne netto, razem-399-533-93-126
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)143 044153 93233 64235 798
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)45 56761 26210 71714 247
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)27 34712 3556 4322 873
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)17 71248 4334 16611 263
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)97 47792 67022 92521 551
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)15 74615 7463 7033 662
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 149 2003 149 2003 149 2003 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,530,150,360,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,530,150,360,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)30,9529,437,286,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)30,9529,437,286,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec bieżącego półrocza oraz w wartościach na koniec poprzedniego roku obrotowego.Dane bilansowe w EUR przeliczono wg średniego kursu NBP z 28 czerwca 2019 roku wynoszącego 4,2520 zł. Dane z rachunku zysków i strat w EUR za okres sześciu miesięcy 2019 roku narastająco przeliczono wg kursu 4,2880 będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 6 miesięcy 2019 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »