Reklama

KPPD (KPD): Raport półroczny 2019 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów160 277161 04537 37837 987
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 8418 7391 3622 061
Zysk (strata) brutto5 4967 7441 2821 827
Zysk (strata) netto4 3486 1321 0141 446
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 35217 5221 4814 133
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 089-4 567-1 886-1 077
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 409-15 415795-3 636
Przepływy pieniężne netto, razem1 672-2 460390-580
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)171 376157 37640 30536 599
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)84 39774 83119 84917 403
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)20 45019 5184 8104 539
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)50 27242 10211 8239 791
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)86 97982 54520 45619 197
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 0945 0941 1981 185
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 622 4001 622 4001 622 4001 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,683,780,630,89
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)53,6150,8812,6111,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy wynoszącego 4,2520 zł/EUR dla 2019 r. i 4,3000 zł/EUR na 31.12.2018 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca obrotowego i wynoszących: 4,2880 zł/EUR dla 2019 r. oraz 4,2395 zł/EUR dla 2018 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »