Reklama

TBULL (TBL): Raport półroczny 2019 T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 2323 606754850
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4212 09498494
Zysk (strata) brutto3462 00881474
Zysk (strata) netto1621 61438381
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 3513 438315811
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 161-4 564-271-1 076
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4471 195-104282
Przepływy pieniężne netto, razem-25769-6016
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)20 16020 3414 7414 731
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 4525 7951 2821 348
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 2982 824540657
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14 70814 5463 4593 383
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1161162727
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 161 9891 161 9891 161 9891 161 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,141,390,030,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,141,390,030,33
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12,6612,522,982,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12,6612,522,982,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Wybrane pozycje bilansu zostały przeliczone na EUR według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Przyjęte kursy wynoszą:- na dzień 30.06.2019 r.: 1 EUR = 4,2520 PLN,- na dzień 31.12.2018 r.: 1 EUR = 4,3000 PLN.Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego. Przyjęte kursy wynoszą:- za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.: 1 EUR = 4,2880 PLN,- za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.: 1 EUR = 4,2395 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »