Reklama

KRAKCHEM (KCH): Raport półroczny 2020 KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów59 403101 95913 37523 778
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 344-3 055-753-712
Zysk (strata) brutto-3 727-3 243-839-756
Zysk (strata) netto-3 065-2 617-690-610
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 4549761 228228
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej22810 325512 408
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 036-263-909-61
Przepływy pieniężne netto, razem1 64611 0393712 574
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)52 19161 24111 68614 381
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)19 80224 3814 4595 725
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)546724122170
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)17 85522 2953 9985 235
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)32 38836 8607 2528 656
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9 0009 0002 0152 113
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9 000 0009 000 0009 000 0009 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,34-0,29-0,08-0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3,604,100,810,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2020 roku wyniósł: 1 EUR=4,4412 PLN, a za 6 miesięcy 2019 roku wyniósł:1 EUR=4,288 PLN.Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.Pozycje od 9 do 16 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2020 roku, który wynosił: 1 EUR=4,4660 PLN, na 31.12.2019 który wynosił: 1 EUR=4,2585 PLN oraz na 30.06.2019 roku który wynosił: 1 EUR=4,2520 PLN.Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.Powyższe dane zaprezentowane zostały wg nowych zasad rachunkowości jakie zostały przyjęte od 01.01.2020 – wg ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Prezentowane dane porównano do analogicznego okresu roku poprzedniego po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmiany zasad rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF na Ustawę o rachunkowości.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »