Reklama

ODLEWNIE (ODL): Raport półroczny 2020 ODLEWNIE POLSKIE SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów79 651111 04317 93425 896
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 70814 1442 4113 299
Zysk (strata) brutto11 40113 7672 5673 211
Zysk (strata) netto9 12010 9482 0532 553
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 5937 7831 2591 815
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 966-4 277-668-997
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 376-2 731-535-637
Przepływy pieniężne netto, razem25177557181
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)112 158110 59025 11425 969
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)26 20233 6945 8677 912
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 200 517
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14 73419 9923 2994 695
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)85 95676 89619 24718 057
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)30 99630 9966 9407 279
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)19 654 12119 916 28519 654 12119 916 285
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,870,950,190,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,870,950,190,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,333,880,970,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,333,880,970,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego na którą składa się 20.664.121 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50zł każda.Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji wynoszącą 19.654.121 szt.Stan akcji na 30.06.2020 przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie 19.654.121 szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale zakładowym, tj. 20.664.121 szt. i ilością 1.010.000 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień 30.06.2020
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »