Reklama

TBULL (TBL): Raport półroczny 2020 T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 7343 232841754
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3774218598
Zysk (strata) brutto1 35534630581
Zysk (strata) netto1 08816224538
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2361 35153315
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-133-1 161-30-271
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 825-447411-104
Przepływy pieniężne netto, razem1 928-257434-60
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)23 76522 1225 3215 195
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 0275 4721 3501 285
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 2534228110
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 1791 896264445
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)17 73816 6503 9723 910
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1161162627
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 161 9891 161 9891 161 9891 161 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,940,140,210,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,940,140,210,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)15,2714,333,423,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)15,2714,333,423,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego. Przyjęte kursy wynoszą: - za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.: 1 EUR = 4,4413 PLN. - za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.: 1 EUR = 4,2880 PLN. Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dany dzień bilansowy. Przyjęte kursy wynoszą: - na dzień 30.06.2020 r.: 1 EUR = 4,4660 PLN, - na dzień 31.12.2019 r.: 1 EUR = 4,2585 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »