Reklama

KPPD (KPD): Raport półroczny 2021 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów190 516159 08141 89735 819
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 9006 5503 0571 475
Zysk (strata) brutto14 1245 8483 1061 317
Zysk (strata) netto11 3814 6942 5031 057
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 94615 5934 6063 511
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 325-3 019-1 611-680
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 694-9 809-1 692-2 209
Przepływy pieniężne netto, razem5 9272 7651 303623
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)178 800163 77839 55135 490
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)73 32169 68016 21915 099
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)15 72616 0493 4793 478
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)42 40141 2129 3798 930
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)105 47994 09823 33220 390
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 0945 0941 1271 104
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 622 4001 622 4001 622 4001 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)7,012,891,540,65
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)65,0158,0014,3812,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy wynoszącego 4,5208 zł/EUR dla 2021 r. i 4,6148 zł/EUR na 31.12.2020 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca obrotowego i wynoszących: 4,5472 zł/EUR dla 2021 r. oraz 4,4413 zł/EUR dla 2020 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »