KRAKCHEM (KCH): Raport półroczny 2021 KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów61 29059 40313 47913 375
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 471-3 344543-753
Zysk (strata) brutto2 413-3 727531-839
Zysk (strata) netto1 934-3 065425-690
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 4355 4545351 228
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-272228-6051
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-251-4 036-55-909
Przepływy pieniężne netto, razem1 9121 646420370
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)44 97145 6429 9489 890
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12 19515 5522 6983 370
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)471579104125
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)10 49713 9132 3223 015
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)32 77630 0907 2506 520
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9 0009 0001 9911 950
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9 000 0009 000 0009 000 0009 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,21-0,340,05-0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3,643,340,810,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Pozycje od IX do XV oraz XVII zostały porównane do danych na 31.12.2020, natomiast pozostałe do danych za półrocze 2020.Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2021 roku wyniósł: 1 EUR=4,5472 PLN, a za  6 miesięcy 2020 roku wyniósł:1 EUR=4,4412 PLN.Pozycje od IX do XIV (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2021 roku, który wynosił: 1 EUR=4,5208 PLN, na 31.12.2020 który wynosił: 1 EUR=4,6148 PLN oraz na 30.06.2020 roku który wynosił: 1 EUR=4,4660 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »