Reklama

TBULL (TBL): Raport półroczny 2021 T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 3163 734729841
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-653377-14485
Zysk (strata) brutto-6831 355-150305
Zysk (strata) netto-6831 088-150245
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej40236953
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 965-133-432-30
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 5551 825342411
Przepływy pieniężne netto, razem-3701 928-81434
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)21 57822 9264 7734 968
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4 9495 6261 0951 219
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)41883592181
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 0791 253239272
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)16 63017 3003 6793 749
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1161162625
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 161 9891 161 9891 161 9891 161 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,590,94-0,130,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,590,94-0,130,21
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14,3114,893,173,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14,3114,893,173,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane finansowe zostały sporządzone w PLN.   Poszczególne pozycje bilansu zostały przeliczone na EUR według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: - na dzień 30.06.2021 r.: 4,5208; - na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148.   Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego roku obrotowego: - dla okresu od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 4,5472; - dla okresu od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: 4,4413.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »