Reklama

COGNOR (COG): Raport półroczny COGNOR S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010*półrocze / 2011półrocze / 2010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0,000,000,000,00 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 456,00-915,00-871,00-231,00 
  III. Zysk (strata) brutto-4 989,00-915,00-1 258,00-231,00 
  IV. Zysk (strata) netto61 795,00-5 384,0015 576,00-1 357,00 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-20 956,0010 880,00-5 282,002 743,00 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-107 630,00362,00-27 129,0091,00 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej147 684,00-6 060,0037 225,00-1 528,00 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem19 098,005 182,004 814,001 306,00 
  IX. Aktywa, razem443 644,00361 361,00111 284,0091 246,00 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania185 460,00164 972,0046 521,0041 656,00 
  XI. Zobowiązania długoterminowe0,00883,000,00223,00 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe185 460,00164 089,0046 521,0041 433,00 
  XIII. Kapitał własny258 184,00196 389,0064 763,0049 589,00 
  XIV. Kapitał zakładowy132 444,00132 444,0033 222,0033 443,00 
  XV. Liczba akcji (w tys. zł.)66 222,0066 222,00   
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,93-0,080,23-0,02 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,93-0,080,23-0,02 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)**3,902,970,980,75 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)**3,902,970,980,75 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)0,000,000,000,00 
       
 

*Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane są na dzień 31.12.2010 natomiast dla pozycji dotyczących rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010.
** na 30.06.2011 i 31.12.2010 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję i rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. Sztuk.
Pozycje I-III dotyczą działalności kontynuowanej.
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:
Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.06.2011 r. 3,9866 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2010r. 3,9603 zł/EURO. Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 3,9673 zł/EURO (pierwsze półrocze 2011), 4,0042 zł/EURO (pierwsze półrocze 2010).

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »