COGNOR (COG): Raport półroczny COGNOR S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011*półrocze / 2012półrocze /2011* 
  I. Przychody netto ze sprzedaży4 964-1 175- 
  II. Strata na działalności operacyjnej kontynuowanej(1 827)(3 456)(432)(871) 
  III. Strata brutto(15 890)(4 989)(3 761)(1 258) 
  IV. (Strata)/zysk netto(12 944)61 795(3 064)15 576 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej947(20 956)224(5 282) 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(24 131)(107 630)(5 712)(27 129) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej22 358147 6845 29237 225 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem(826)19 098(196)4 814 
  IX. Aktywa, razem620 785597 489145 680135 276 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania241 315205 07556 62946 431 
  XI. Zobowiązania długoterminowe9922 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe241 306205 06656 62746 429 
  XIII. Kapitał własny379 470392 41489 05088 846 
  XIV. Kapitał zakładowy132 444132 44431 08129 986 
  XV. Liczba akcji (w tys. szt.)66 22266 222-- 
  XVI. (Strata)/zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)(0,20)0,93(0,05)0,23 
  XVII. Rozwodniona (strata)/zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)(0,20)0,93(0,05)0,23 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) **5,735,931,341,34 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) **5,735,931,341,34 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)---- 
       
 

* Dane porównawcze dla pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2011 natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011
** na 30.06.2012 i 31.12.2011 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję i rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.06.2012 r. 4,2613 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2011r. 4,4168 zł/EURO.
- poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,2246 zł/EURO (pierwsze półrocze 2012), 3,9673 zł/EURO (pierwsze półrocze 2011).

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Cognor SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »