Reklama

PATENTUS (PAT): Raport półroczny PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2011półrocze /2010półrocze / 2011półrocze /2010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży42 043,0032 566,0010 597,008 133,00 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 841,004 595,00968,001 148,00 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 547,005 167,001 146,001 290,00 
  IV. Zysk (strata) netto3 716,004 136,00937,001 033,00 
  V. Całkowity dochód ogółem3 716,004 136,00937,001 033,00 
  VI. Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000,0029 500 000,0029 500 000,0029 500 000,00 
  VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/ EUR)2,452,270,620,55 
  VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/ EUR)0,130,140,040,04 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalno ści operacyjnej-8 897,003 993,00-35 297,00997,00 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 325,00-3 900,00-21 126,00-974,00 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 638,001 134,0022 368,00283,00 
  XII. Przepływy pieniężne netto, razem-8 584,001 227,00-34 055,00306,00 
  XIII. kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych  3,974,00 
       
 Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów     
  XIV. Aktywa trwałe53 314,0046 099,0013 373,0011 640,00 
  XV. Aktywa obrotowe50 301,0053 654,0012 618,0013 548,00 
  XVI. Aktywa razem103 615,0099 753,0025 991,0025 188,00 
  XVII. Zobowiązania długoterminowe11 411,008 285,002 862,002 092,00 
  XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe19 883,0022 863,004 987,005 773,00 
  XIX. Kapitał własny72 321,0068 605,0018 141,0017 323,00 
  XX. Kapitał akcyjny ( zakladowy)11 800,0011 800,002 960,002 980,00 
  XXI. kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów  3,993,96 
       
 

Reklama

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: 30.06.2011r. - 3,9866zł; 31.12.2010 - 3,9603zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym - I półrocze 2011r. - 3,9673zł; I półrocze 2010r. - 4,0042zł.

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »