Reklama

PRAGMAFA (PRF): Raport półroczny PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
  I. Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów139531850423302821436 
  II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9194649521761637 
  III. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej514332861217828 
  IV. Zysk ( strata ) brutto33183072785774 
  V. Zysk (strata ) netto27102594642654 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej495527921173704 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14597-10480-3455-2641 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-296914163-7033570 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-126116476-29851632 
  X. Aktywa, razem89645751542103718852 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5437330555127607664 
  XII. Zobowiązania długoterminowe155732563536556430 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe38800492091051234 
  XIV. Kapitał własny3527244599827711187 
  XV. Kapitał zakładowy25663500602878 
  XVI. Liczba akcji na koniec roku ( w szt. )2565910328000025659103280000 
  XVII. Zysk ( strata ) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł / EUR )1,060,800,250,20 
  XVIII. Rozwodniony zysk ( strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł / EUR )1,060,800,250,20 
  XIX. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję ( w zł / EUR )13,7513,783,233,46 
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję ( w zł / EUR )13,7513,783,233,46 
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedą akcję ( w zł / EUR )1,6600,390 
       
 

Reklama

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz z całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 30 czerwca 2012 średni kurs wynosił 4,2613;
- na dzień 30 czerwca 2011 średni kurs wynosił 3,9866;

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 - 4,2246;
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011- 3,9673.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »