Reklama

ECARD (ECD): Raport roczny 2011 eCARD Spółka Akcyjna

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2011201020112010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 84027 0367 9326 752 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-508-6 259-123-1 563 
  III. Zysk (strata) brutto-926-6 489-224-1 621 
  IV. Zysk (strata) netto-926-6 153-224-1 537 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 816-6 566922-1 640 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3242 866-78716 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8285 542-2001 384 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem2 6641 842644460 
  IX. Aktywa, razem17 83014 3624 0373 627 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 40214 0084 1663 537 
  XI. Zobowiązania długoterminowe8 5578 4721 9372 139 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe9 1905 1862 0811 310 
  XIII. Kapitał własny-572354-13089 
  XIV. Kapitał zakładowy13 24013 2402 9983 343 
  XV. Liczba akcji (w szt.)66 200 00066 200 00066 200 00066 200 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,01-0,120,00-0,03 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,01-0,120,00-0,03 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,010,010,000,01 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,010,010,000,01 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
  Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad:

1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 31 grudnia 2011 roku: 4,4168 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku: 3,9603 PLN.

2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku: 4,1401 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku: 4,0044 PLN/EUR.

Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.

 
       
 Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe


Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »