BANKBPH (BPH): Raport roczny BANK BPH SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2009200820092008 
  I. Przychody z tytułu odsetek2 439 2462 457 941561 961695 887 
  II. Przychody z tytułu prowizji891 600902 651205 409255 556 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-5 919420 194-1 364118 964 
  IV. Zysk (strata) za okres56 309426 12212 973120 643 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej484 373-8 090 203111 591-2 290 480 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-158 302-2 025 188-36 470-573 367 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-220 1978 113 967-50 7302 297 208 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem105 874-2 001 42424 391-566 639 
  IX. Aktywa razem34 165 69135 631 8428 316 4628 539 891 
  X. Zobowiązania wobec Banku Centralnego048 386011 597 
  XI. Zobowiązania wobec banków778 581669 671189 519160 500 
  XII. Zobowiązania wobec klientów10 133 99610 323 4962 466 7732 474 234 
  XIII. Kapitał własny3 439 4273 406 007837 210816 318 
  XIV. Kapitał podstawowy383 340143 58193 31134 412 
  XV. Liczba akcji76 667 91176 667 91176 667 91176 667 911 
  XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)*44,8644,4310,9210,65 
  XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)*44,8644,4310,9210,65 
  XVIII. Współczynnik wypłacalności (%)12,3211,2212,3211,22 
  XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)*0,735,560,171,57 
  XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)*0,735,560,171,57 
  XXI. Wypłacona za poprzedni rok dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,000,000,000,00 
       
 

W związku z połączeniem Banku BPH S.A. z GE Money Bankiem S.A. dane finansowe połączonego Banku BPH za lata 2009 i 2008 zawierają sumaryczne dane finansowe obu banków z uwzględnieniem korekt z tytułu zaksięgowania połączenia. Szczegóły transakcji połączenia prawnego oraz przekształceń danych porównawczych zostały zaprezentowane w Rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku BPH w nocie 1 - Połączenie jednostek gospodarczych oraz w nocie – Znaczące zasady rachunkowości w punkcie x) „Dane porównawcze”.
Poszczególne pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących zasad:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz wartość księgową na jedną akcję - według kursu średniego EUR wyrażonego w złotych, obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez NBP: na 31.12.2009 r. – 4,1082; na 31.12.2008 r. – 4,1724.
- wybrane pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysk za okres na jedną akcję – według kursu średniego, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca: 2009 r. – 4,3406; 2008 r. – 3,5321.
*W związku z przekształceniem danych porównawczych, dla zachowania porównywalności wskaźników, w celu wyliczenia zysku oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą, jak również wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję użyto zwiększonej w wyniku połączenia Banku BPH i GE Money Banku liczby akcji na dzień 31 grudnia 2009 roku.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | bank | bańki | Bank BPH | Bank BPH SA | Bank BPH SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »