Reklama

COGNOR (COG): Raport roczny COGNOR S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2010200920102009 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów234 728319 80658 61873 678 
  II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej(111 990)(28 288)(27 967)(6 517) 
  III. Zysk (strata) brutto(114 104)(9 921)(28 495)(2 286) 
  IV. Zysk (strata) netto(110 733)(7 879)(27 653)(1 815) 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 51016 7252 1253 853 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 902(7 008)1 224(1 615) 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(7 739)(34 358)(1 933)(7 915) 
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem5 673(24 641)1 417(5 677) 
  IX. Aktywa, razem361 361391 80091 24695 370 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania164 97284 67841 65620 612 
  XI. Zobowiązania długoterminowe8834 9162231 197 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe164 08979 76241 43319 415 
  XIII. Kapitał własny196 389307 12249 58974 758 
  XIV. Kapitał zakładowy132 444102 37433 44324 919 
  XV. Liczba akcji (w tys. zł.)66 22251 187-- 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)(1,80)**(0,19)****(0,45)(0,04) 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)(1,67)**(0,15)****(0,42)(0,03) 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)2,97***6,00*****0,751,46 
  XIX. Rozwodniona wartość na jedną akcję (w zł/EURO)2,97***4,64*****0,751,13 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)---- 
       
 

Reklama

* Dane porównawcze dla pozycji bilansowych prezentowane są na dzień 31.12.2009 r. natomiast dla pozycji dotyczących rachunku wyników i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

 
 

** na 31.12.2010 liczba akcji użyta do wyliczenia zysku (straty) na jedną akcję wynosiła 61 403 tys. sztuk, a do wskaźnika rozwodnionego 66 222 tys. szt

 
 

*** na 31.12.2010 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk

 
 

****na 31.12.2009 liczba akcji użyta do wyliczenia zysku (straty) na jedną akcję wynosiła 40 491 tys. sztuk, a do wskaźnika rozwodnionego 53 723 tys. szt

 
 

***** na 31.12.2009 liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 51 187 tys. sztuk, a do wskaźnika rozwodnionego 66 222 tys. sztuk

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Cognor SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »