Reklama

CYFRPLSAT (CPS): Raport roczny CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2012201120122011 
 Rachunek zysków i strat     
  I. Przychody od klientów indywidualnych1.732.7871.594.880414.047381.094 
  II. Przychody ze sprzedaży sprzętu18.96512.2244.5322.921 
  III. Pozostałe przychody ze sprzedaży31.87424.5247.6165.860 
  IV. Przychody ze sprzedaży1.783.6261.631.628426.195389.875 
  V. Koszt sprzedanych usług, towarów i materiałów(966.132)(943.652)(230.856)(225.484) 
  VI. Koszty sprzedaży(279.333)(257.636)(66.746)(61.562) 
  VII. Koszty ogólne i administracyjne(130.008)(115.532)(31.065)(27.606) 
  VIII. Koszty operacyjne(1.375.473)(1.316.820)(328.667)(314.652) 
  IX. Pozostałe przychody/koszty operacyjne(10.481)(5.420)(2.504)(1.295) 
  X. Zysk z działalności operacyjnej397.672309.38895.02373.928 
  XI. Zyski i straty z działalności inwestycyjnej315.817208.56075.46449.835 
  XII. Koszty finansowe(130.397)(366.935)(31.158)(87.679) 
  XIII. Zysk brutto583.092151.013139.32936.084 
  XIV. Podatek dochodowy(53.255)5.080(12.725)1.214 
  XV. Zysk netto529.837156.093126.60437.298 
  XVI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych1,520,480,360,12 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
  XVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej425.09276.246101.57518.219 
  XVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej198.157(2.472.329)47.349(590.760) 
  XIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(575.796)2.383.625(137.586)569.564 
  XX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów47.453(12.458)11.339(2.977) 
 Inne dane finansowe     
  XXI. Amortyzacja i utrata wartośći202.783139.17448.45533.255 
  XXII. Wynik EBITDA(1)600.455448.562143.478107.183 
  XXIII. Marża wyniku EBITDA33,7%27,5%33,7%27,5% 
  XXIV. Marża operacyjna22,3%19,0%22,3%19,0% 
  XXV. Wydatki inwestycyjne(2)56.41344.26913.48010.578 
 Bilans na dzień 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2011     
  XXVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty59.31611.85814.5092.901 
  XXVII. Aktywa5.994.5395.797.9601.466.3031.418.218 
  XXVIII. Zobowiązania długoterminowe2.004.6542.435.383490.351595.710 
  XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe1.009.387859.501246.903210.239 
  XXX. Kapitał własny2.980.4982.503.076729.049612.268 
  XXXI. Kapitał zakładowy13.93413.9343.4083.408 
       
 

(1) EBITDA definiujemy, jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją, odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, zyskami i stratami z działalności inwestycyjnej, kosztami finansowymi oraz podatkiem dochodowym. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/ (stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający płynność spółek mediowych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Grupę może być odmienne niż zastosowane przez inne spółki.

(2) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym abonentom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

Dane z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych za okresy 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1850 złotych za 1 euro, stanowiącym roczny kurs średni za 2012 rok, podany przez NBP.

Dane z bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,0882 złotych za 1 euro (kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku).

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »