Reklama

GPW (GPW): Raport roczny GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2013201220132012
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane
Przychody ze sprzedaży194 351195 93246 30246 818
Rynek finansowy 192 907 193 114 45 958 46 144
Rynek towarowy 131 980 31 234
Przychody pozostałe 1 313 1 838 313 439
Koszty działalności operacyjnej 125 255 114 877 29 840 27 450
Pozostałe przychody 1 629 5 399 388 1 290
Pozostałe koszty 1 598 10 573 381 2 526
Zysk z działalności operacyjnej 69 127 75 881 16 469 18 132
Przychody finansowe 49 773 22 337 11 858 5 337
Koszty finansowe 11 874 17 018 2 829 4 066
Zysk przed opodatkowaniem 107 026 81 200 25 497 19 403
Podatek dochodowy 5 641 15 642 1 344 3 738
Zysk netto za okres 101 385 65 558 24 154 15 665
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję (w PLN, EUR)2,421,560,580,37
EBITDA[1] 91 054 89 614 21 692 21 413
[1] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1975 PLN w 2013 oraz 1 EUR = 4,1850 PLN w 2012 r.)
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, jednostkowe, zgodne z MSSF, zaudytowane
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
31.12.201331.12.201331.12.201331.12.2013
Aktywa trwałe 496 790 443 592 119 789 108 505
Rzeczowe aktywa trwałe 112 279 129 010 27 073 31 557
Wartości niematerialne 95 439 35 383 23 013 8 655
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych 265 107 262 149 63 924 64 123
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 955 11 183 5 053 2 735
Pozostałe aktywa trwałe 3 010 5 867 726 1 435
Aktywa obrotowe 225 645 206 391 54 409 50 485
Należności handlowe oraz pozostałe należności 23 940 23 640 5 773 5 783
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 118 118 28 29
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 190 925 177 565 46 037 43 434
Pozostałe aktywa obrotowe 10 661 5 068 2 571 1 240
AKTYWA RAZEM 722 435 649 983 174 198 158 990
Kapitał własny 456 483 384 881 110 070 94 144
Zobowiązania długoterminowe 249 904 247 336 60 259 60 500
Zobowiązania krótkoterminowe 16 048 17 766 3 870 4 346
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 722 435 649 983 174 198 158 990
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2013 r. (1 EUR = 4,1472 PLN) oraz 31.12.2012 r. (1 EUR = 4,0882 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe GPW S.A.
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)46,9%45,7%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)35,6%38,7%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)24,1%17,1%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny)53,4%63,2%
[1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »