Reklama

GLCOSMED (GLC): Raport roczny GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2014201320142013
Przychody ze sprzedaży 168 333 155 529 40 182 36 934
Koszt własny sprzedanych wyrobów (69 821) (55 410) (16 667) (13 158)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów (59 378) (74 169) (14 174) (17 613)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 105 9 207 2 651 2 186
Zysk (strata) brutto 10 680 8 504 2 549 2 019
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 483 7 036 2 025 1 671
Całkowite dochody ogółem 8 483 7 036 2 025 1 671
Średnia ważona akcji zwykłych 35 521 256 31 940 684 35 521 256 31 940 684
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,88 1,83 0,43 0,42
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,24 0,22 0,06 0,05
Wyszczególnienie31 grudnia 201431 grudnia 201331 grudnia 201431 grudnia 2013
Rzeczowe aktywa trwałe 30 469 19 061 7 148 4 596
Nieruchomości inwestycyjne 538 538 126 130
Wartości niematerialne 1 171 239 275 58
Akcje i udziały w jednostkach powiązanych 15 796 - 3 706 -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 829 437 194 105
Aktywa trwałe 48 803 20 275 11 450 4 889
Zapasy 14 306 8 721 3 356 2 103
Należności z tytułu dostaw i usług 68 438 65 852 16 057 15 879
Inne aktywa i pozostałe należności któtkoterminowe 2 515 2 353 590 567
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 741 6 729 878 1 623
Aktywa obrotowe razem 89 000 83 655 20 881 20 171
AKTYWA RAZEM 137 803 103 930 32 331 25 060
Kapitał własny 66 881 58 398 15 691 14 081
Zobowiązania długoterminowe 16 064 3 260 3 769 786
Zobowiązania krótkoterminowe 54 858 42 272 12 871 10 193
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 137 803 103 930 32 331 25 060
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »