Reklama

GRODNO (GRN): Raport roczny GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20172017
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17
(tys. zł)(tys. zł)(tys. EUR)(tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży 413 093326 72097 95974 953
Zysk (strata) na sprzedaży11 18711 5162 6532 642
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 25511 7082 6692 686
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9 94810 6352 3592 440
Zysk (strata) brutto9 94810 6352 3592 440
Zysk (strata) netto7 9398 5021 8831 950
EBITDA15 09115 0683 5793 457
Amortyzacja3 8363 360910771
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ31.03.201831.03.201731.03.201831.03.2017
(tys. zł)(tys. zł)(tys. EUR)(tys. EUR)
Aktywa trwałe74 45671 97617 69217 057
Aktywa obrotowe153 092121 90736 37728 889
Aktywa razem227 548193 88254 06945 946
Należności długoterminowe2882316855
Należności krótkoterminowe91 57870 09521 76016 611
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne5321 290126306
Zobowiązania krótkoterminowe141 087111 69333 52426 469
Zobowiązania długoterminowe22 20123 8125 2755 643
Zobowiązania razem164 655137 08339 12432 486
Kapitał własny62 89356 80014 94413 460
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17
(tys. zł)(tys. zł)(tys. EUR)(tys. EUR)
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej7 92110 2031 8782 341
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej-7 631-17 583-1 810-4 034
Przepływy pieniężne z dz. finansowej-1 0477 129-2481 635
Przepływy pieniężne netto razem-758-252-180-58
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych-758-252-180-58
Środki pieniężne na początek okresu1 2901 541306354
Środki pieniężne na koniec okresu5321 290126296
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17
(tys. zł)(tys. zł)(tys. EUR)(tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu56 80050 91313 49612 098
Kapitał własny na koniec okresu62 89356 80014 90413 496
Poszczególne pozycje bilansu oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN; kurs na dzień 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,2198 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2017 – 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2170 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,3590 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »